Stilbaai Sakekamer
Stilbaai Business Chamber

In die hart van besigheid en welsyn van die gemeenskap - At the heart of business and wellbeing of community


Home Business Directory Events News Join Contact

Join Today!

Join Today!

Die Stilbaai Sakekamer wil u graag uitnooi om deel te word van die Sakekamer familie. Die Sakekamer benodig jou ondersteuning sodat ons 'n sterker sakegemeenskap kan word. As 'n organisasie wat sakebelange in Stilbaai verteenwoordig en bevorder is dit geweldig belangrik dat ons die ondersteuning van die sakegemeenskap het.

Daar is heelwat redes om aan te sluit by die Stilbaai Sakekamer.

Elke besigheid in Stilbaai het 'n verantwoordelikheid om deel te wees van die gemeenskap. Besighede wat saamstaan kan baie meer vermag. Daar is elke dag dinge wat gebeur in ons gemeenskap wat besighede beïnvloed en dit is uiters belangrik dat daar 'n organisasie is wat na hulle belange kyk.
Ons het almal 'n sosiale verantwoordelikheid en besighede speel 'n baie belangrike rol. Ons dorp en sy mense lê na aan ons hart en ons moet alles in ons vermoë doen om ons gemeenskap by te staan. Die Stilbaai Sakekamer doen dit namens sy lede. Wees deel van die oplossing in Suid-Afrika. Sluit by die Stilbaai Sakekamer aan.
Die Stilbaai Sakekamer bied heelwat sakeontwikkeling programme aan. Daar is geleenthede om te leer oor tegnologie, bemarking, leierskap, entrepreneurskap en veel meer. Lede van die Sakekamer word uitgenooi na heelwat geleenthede om te netwerk en sodoende hulle besighede te groei.
Lede kry ook heelwat bemarkingsgeleenthede. Onder andere word jou besigheid gelys op die Sakekamer web blad. Verbruikers weet dat hulle besighede wat aan die Sakekamer behoort kan vertrou.

Die lidmaatskap beloop net R300 per jaar. Jy kan aanlyn aansoek doen. Dit neem net 'n paar minute en dan is jy deel van ons baie spesiale Stilbaai sakegemeenskap.

Om aan te sluit is maklik. Klik op die knoppie hier onder en voltooi die vorm aanlyn. Dit neem net 5 minute.The Stilbaai Business Chamber would like to invite you to join the Stilbaai Business Chamber Community. We need your support in order for us to become a stronger voice so that we can more effectively represent your interests.

There are many reasons why you should join the Stilbaai business Chamber.

Every business in Stilbaai has a responsibility to be part of the community. Businesses that work togehter can achieve much more. Every day we deal with issues that affect our business community and it is critically important that we have this organisation that looks after business interests.
We all have a social responsibility and businesses play a important role in the community. Our town and it's people is important to us and with your help we look after the welfare of many of our citizens. Be a part of the solution in South Africa. Join the Stilbaai Business Chamber.
The Stilbaai Business Chamber offer many business development programs throughout the year. There are opportunities to learn about new technology, marketing, leadership, entrepreneurship and much more. Members are invited to network and we assist them to grow their businesses.
Members get many marketing opportunites, including being listed on the Stilbaai Business Chamber website. Consumers know that they can trust a member of the Business Chamber.

Membership costs only R300 per year. You can apply to join online by clicking on the button below.

Gepubliseer Deur Marthinus Strydom - 21-Apr-17

Exciting export opportunities for Eden

21-May-18

Nuwe bestuur vir die Stilbaai Sakekamer

05-May-18

Uitnodiging na Sakekamer netwerk funksie

24-Aug-17

Stilbaai Business Chamber donates R10,000 to Stilbaai Tourism

10-Aug-17

Jongensfontein Power Failures

24-Jul-17

Het iemand gesê sneeu?!

19-Jul-17

Stilbaai Christmas in July Street Market

08-May-17

Kommunikasie Opname

21-Apr-17

Stilbaai Tekkie Tax 2017

11-Apr-17

Stilbaai pad nuusflits / Stilbaai road newsflash

01-Apr-17

Stilbaai Sakekamer bestuurskomitee aangestel / Business Chamber management committee appointed.

Die jaar is reeds in volle swang en ons het ‘n bedrywige jaar wat voorlê. Die Stilbaai Sakekamer het op 28 Maart hulle eerste vergadering met die nuwe bestuurspan gehou. Die Stilbaai Sakekamer bestuurskomitee bestaan uit die volgende lede

01-Apr-17