Stilbaai Sakekamer
Stilbaai Business Chamber

In die hart van besigheid en welsyn van die gemeenskap - At the heart of business and wellbeing of community


Home Business Directory Events News Join Contact

Kommunikasie Opname

Kommunikasie Opname

Hessequa Munisipaliteit beplan ‘n kommunikasie opname in die gemeenskap vir die volgende twee weke. Die doel van die opname is om die gemeenskap se tevredenheid t.o.v. munisipale kommunikasie vas te stel en moontlike kommunikasie medium te identifiseer vir verdere ontwikkeling.

‘n Kommunikasie Opname is een van die inisiatiewe wat deur die Raad geïdentifiseer is om te verseker dat Batho Pele beginsels toegepas word. Gelei deur die Munisipale Stelselswet, 55 (1): Die ontwikkeling en instandhouding van ‘n stelsel waardeur die tevredenheid van die gemeenskap met munisipale dienste vasgestel kan word.

Die opname is gebaseer op ‘n steekproefbasis en benodig die munisipaliteit die gemeenskap se samewerking om die kort vraelys te voltooi.

Die vraelys bestaan uit 11 kort vrae en behoort nie langer as 3 minute te neem om te voltooi nie. Geen persoonlike inligting word versoek en gedokumenteer nie.

Vraelyste sal by munisipale kantore en biblioteke beskikbaar wees vir voltooiing. Plaas asb. u voltooide vraagstuk in die geallokeerde bokse.

Vind die vraelys hier onder en stuur terug aan info@hessequa.gov.za

Kommunikasie Vraelys 2017

Die kommunikasie Opname sal strek vanaf 13 April tot 24 April 2017.

Gepubliseer Deur Marthinus Strydom - 21-Apr-17

Exciting export opportunities for Eden

21-May-18

Nuwe bestuur vir die Stilbaai Sakekamer

05-May-18

Uitnodiging na Sakekamer netwerk funksie

24-Aug-17

Stilbaai Business Chamber donates R10,000 to Stilbaai Tourism

10-Aug-17

Jongensfontein Power Failures

24-Jul-17

Het iemand gesê sneeu?!

19-Jul-17

Stilbaai Christmas in July Street Market

08-May-17

Join Today!

21-Apr-17

Stilbaai Tekkie Tax 2017

11-Apr-17

Stilbaai pad nuusflits / Stilbaai road newsflash

01-Apr-17

Stilbaai Sakekamer bestuurskomitee aangestel / Business Chamber management committee appointed.

Die jaar is reeds in volle swang en ons het ‘n bedrywige jaar wat voorlê. Die Stilbaai Sakekamer het op 28 Maart hulle eerste vergadering met die nuwe bestuurspan gehou. Die Stilbaai Sakekamer bestuurskomitee bestaan uit die volgende lede

01-Apr-17